Mehmet

0

Yeni evlenen 癟ocuun cinsellik ile alakal覺 hi癟 bir bilgisi yoktur, k覺z da bir o kadar saf, ilk gece ne yapacaklar覺n覺 bilmeden oyna覺rlar. Sabah olduunda babas覺 oluna sorar ne oldu ne yapt覺n?

-Olu cevap verir valla hen羹z birey olmad覺, ama 癟ok yak覺nda olur der babas覺na.

Ertesi g羹n olur babas覺 yine sorar ne oldu? Cevap yine ayn覺 bii olmad覺. Aradan birg羹n daha ge癟er, babas覺 yine sorar oluna ne oldu.

Oul bu sefer farkl覺 bir cevap verir: Valla baya覺 yumuatt覺m yak覺nda kesin delerim.

Aradan bu ekilde birka癟 g羹n daha ge癟er, ama hi癟 bir deiiklik olmaz sonunda babas覺 oluna: Bak olum, bizim k繹y羹n alt覺ndaki k繹yde naml覺 bir adam var nam覺nca ona delik癟i Mehmet derler, istersen onu kimse duymadan 癟a覺r覺p u ii hallettirelim yoksa rezil olucaz elaleme.

-Oul tamam der ve babas覺 haber yollar delik癟i Mehmete, adam gelir akama eve ve derki beni bu gece yeni gelinle yaln覺z b覺rak覺n, sabaha ii bitirmi olarak size teslim ederim.

Bizim k繹r cahillerde tamam derler, adam zaten hovardan覺n 繹nde gideni nam覺 ile delik癟i Mehmet, sabah olur delik癟i gelinin iini bitirmi vaziyette babaya teslim eder, 羹st羹ne 羹sl羹k yapt覺覺 hizmetin 羹cretinide al覺r ve 癟eker gider.

Akam olduunda yeni damatla yeni gelin yaln覺z kal覺rlar bu arada gelin ii 繹rendi tabi tecr羹be sahibi oldu, ne de olsa yeni damada her eyi neyi nas覺l yapaca覺n覺 g繹sterir ve sabah olduunda babas覺 tekrar sorar:

Ne oldu olum? Tamam m覺?

Damat cevap verir: Ya baba tamam da ben g繹bekten ura覺yodum delmeye bu adam 癟ok aa覺dan delmi ya.

Babas覺 cevap verir: O pezevenk anan覺 da ordan delmiti.

BONUS FIKRA

Nasrettin Hoca F覺kralar覺

Kasaban覺n eraf覺 ok atmaya giderken Nasreddin Hocay覺 da yanlar覺na alm覺lar. S覺ras覺yla herkes hedefe ok atm覺. Kimi isabet ettirmi, kimi ettirememi. S覺ra Hocaya gelince

Haydi Hoca seni de g繹relim, demiler.

Hoca f覺rlatm覺, ok hedefin 癟ok uza覺na d羹m羹.

襤te, demi Hoca, Sekban ba覺 b繹yle atar.

襤kinci ok da hedefi vurmam覺.

Hoca bu kez de:

Bizim Suba覺 da b繹yle atar, demi.

癟羹nc羹 ok hedefe tam isabet edince g繹s羹n羹 kabart覺p arkadalar覺na d繹n羹p eklemi:

襤te Nasreddin de b繹yle atar.

Hoca bir g羹n hamama gider. Hamamc覺lar onunla hi癟 ilgilenmez, eski bir petamal, y覺rt覺k bir havlu verirler. Hoca sesini 癟覺karmaz. Hamamdan 癟覺karken uzat覺lan aynaya y羹kl羹ce bir bahi b覺rak覺r.

Bir hafta sonra ayn覺 hamama geldiinde, bu kez b羹y羹k ikramlar g繹r羹r, fakat 癟覺karken aksine pek az bir bahi b覺rak覺r.

-Efendi der hamamc覺lar, g繹sterdiimiz o kadar ilgiye, sayg覺ya kar覺 bu kadarc覺k m覺 bahi verilir?

Bug羹n verdiim, ge癟en haftan覺n bahiiydi der Hoca, ge癟en hafta verdiim de bug羹nk羹 hizmetinizin kar覺l覺覺yd覺. B繹ylece 繹detik !

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here